Regler för Arvika MFK:s anläggning

Flyg

För att få flyga eller köra bil på Arvika MFK:s anläggning ska man vara medlem i klubben eller anmäld som Gäst alternativt "prova på".

Då vi har vårt flygfält på en allmän flygplats gäller vissa stränga regler för flygning.

Flygning med modellplan får ej ske över hangarer eller platta som tillhör Arvika flygklubb.

Piloter ska, förutom att vara medlem eller Gäst, vara medlem i SMFF eller RCFF, samt inneha ett "RC-certifikat" utfärdat av SMFF eller motsvarande, för att få flyga själva. Detta är för att försäkringen ska gälla.

Gästflygare som är medlem i SMFF och/eller medlem i annan klubb kan betala 100 kr/dag, 200 kr/helg eller betala medlemsavgift i Arvika MFK på 400 kr. Då flyger man fritt hela året.

Fullständiga regler för flygfältet finns här.

 

Drönare

För drönare gäller samma regler som för flyg. Dock tillkommer det på varje enskild pilot att följa gällande lagar och regler för flygning med drönare och filmning från drönare.

 

Bil

För att köra bil på Westlanda Raceway krävs medlemskap i Arvika MFK eller anmälan som Gäst alternativt "prova på".

Med gäst menar vi personer med med erfarenhet av RC-bil och som klarar sig själv.

Prova på gäller för icke medlemmar med liten eller ingen erfarenhet som behöver hjälp. Det är gratis att prova på. Dock får man inte köra på banan utan närvaro av medlem i Arvika MFK.

För gäst, icke medlem, har vi en "track fee" på 100 kr/dag