Styrelsen

 
2017-02-06

Styrelsen Arvika Modellflygklubb

 Ordförande  Dennis Aregarn
 Sekreterare  Lars Jansson
 Kassör  Björnar Nerbye
 Ledamöter Mathias Adolfsson
   Jon Werner
 Suppleanter  Sören Andersson
   Kristian Mørland                  
 Valberedning  Peter Åsman
   Johnny Skjærvø
 Revisor  Annika Persson
   
   
 Webmaster  Peter Åsman

 

Hem.